Algemene voorwaarden en huishoudelijk reglement

Om een aangenaam verblijf voor u en andere gasten te creëren gelden de volgende voorwaarden en huisregels bij B&B met zorgmogelijkheid “De Leerkotte”. Deze zijn van kracht vanaf het moment van reservering en gedurende het verblijf op De Leerkotte.

1. Algemeen

 • Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van De Leerkotte.
 • Met het aangaan van een huurovereenkomst worden deze Algemene Voorwaarden van kracht.
 • Op verzoek wordt een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden kosteloos verstrekt aan de gebruikers.
 • De hoofdhuurder dient 18 jaar of ouder te zijn, is verantwoordelijk voor zijn of haar medegasten, moet een vaste woon – of verblijfplaats hebben en een geldig identiteitsbewijs bij zich hebben.
 • De eigenaar is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gebruikers.
 • Alle risico’s met betrekking tot een verblijf in De Leerkotte zijn voor rekening van de gebruikers.
 • De Leerkotte is niet aansprakelijk voor storingen die buiten het beheer en bereik van De Leerkotte liggen. Hierbij valt te denken aan uitval van stroom, internet (wifi), watervoorzieningen en technische installaties.
 • Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende goederen van de eigenaar dienen door de gebruikers onmiddellijk te worden gemeld en vergoed aan de eigenaar.
 • Gasten dienen instructies van de eigenaar op te volgen.
 • De eigenaar kan gasten, bij overtreding van deze Algemene Voorwaarden en bij ongepast gedrag, met onmiddellijke ingang de toegang tot De Leerkotte ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.
 • De administratie van de eigenaar is bepalend bij onderling meningsverschil tenzij de gebruikers het tegendeel kunnen bewijzen.
 • Gasten van De Leerkotte dienen zich te houden aan het onderstaande Huishoudelijk Reglement.
 • Dineke en Piet Noppers zijn de eigenaar en beheerders van De Leerkotte, verder overwegend aangeduid als eigenaar.
  De eigenaar kan zich laten vervangen.

2. Reservering en bevestiging

 • Voor het reserveren van een verblijf in De Leerkotte worden geen extra kosten in rekening gebracht.
 • De huurovereenkomst kan mondeling, telefonisch, schriftelijk, per e-mail of via  BedandBreakfast.nl worden aangegaan.
 • Gebruik van koffie en thee alsook gebruik van gas, water en electra is inclusief.
 • Kosten voor gebruik van lunch/diner worden achteraf gefactureerd. Dit geldt ook voor gebruik van andere beschikbare faciliteiten.
 • Eventuele zorgvraag wordt voor de reservering doorgenomen en afgestemd.
 • Kosten voor verleende zorg worden achteraf gefactureerd.
 • Na ontvangst van uw reserveringsverzoek stuurt De Leerkotte een bevestiging (mits plaats beschikbaar).
  Op onze reserveringsbevestigingen wordt verwezen naar deze Algemene Voorwaarden.
 • Een reservering is pas definitief wanneer een aanbetaling is gedaan van 50% van het totaalbedrag 30 dagen voor de dag van aankomst.
 • Het restant factuurbedrag dient 14 dagen voor datum aankomst te zijn voldaan.
 • Op de dag van aankomst dient het gehele bedrag te zijn voldaan.
 •  

3. Kosten en betaling

 • De verblijfskosten in De Leerkotte dienen 14 dagen voor aankomst in zijn geheel te zijn betaald. Het is niet mogelijk deze aan het einde van het verblijf te voldoen.
 • De eigenaar kan in overleg met de gebruiker van deze voorwaarden afwijken.
 • De tarieven vindt u onder andere terug op onze website en worden bij een reservering ook vermeldt op de bevestiging.
 • De kosten zijn inclusief toeristenbelasting.
 • Gasten krijgen altijd een factuur inclusief vermelding btw. volgens de wettelijke richtlijnen.
 • Rekeningnummer van De Leerkotte is hieronder vermeldt.

4. Annulering en no show (niet komen zonder annulering)

 • Indien u onverhoopt niet in staat bent om de aangegane huurovereenkomst na te komen, dient u dit zo spoedig mogelijk bij ons te melden zodat wij de daardoor vrijgevallen datum alsnog aan derden kunnen aanbieden.
 • Bij annulering en no show betaalt de contractant een vergoeding aan de eigenaar.
  Deze vergoeding bestaat uit:
  1. Tot 30 dagen voor ingangsdatum is de annulering kosteloos.
  2. Bij annulering binnen 2 weken voor ingangsdatum is 50% van het bedrag als vergoeding verschuldigd.
  3. Bij annulering binnen een week voor ingangsdatum is 75% van het bedrag als vergoeding verschuldigd.
  4. Bij annulering en no show op de dag zelf is 100% van het bedrag verschuldigd.
 • Het bij punt 2, 3 en 4 verschuldigde bedrag dient te worden overgemaakt op het bankrekening-nummer zoals hieronder is vermeldt o.v.v. van het factuurnummer.

 • 5. Sleutel
 • Als gast kunt u een sleutel van De Leerkotte en gereserveerde kamer(s) ontvangen. Deze dient u bij vertrek weer in te leveren. Als gast bent u zelf verantwoordelijk voor het correct afsluiten van de toegangsdeur van De Leerkotte / kamer(s).
 • Verlies van de sleutel is voor kosten van contractant (€ 25,-) en zal bij uitchecken cash of achteraf per factuur door contractant voldaan worden.

De Leerkotte
Needse Tolweg 25a
7274 DJ Geesteren (GLD)

KvK-nr.: 77958608
BTW-nr.: NL861213713B01
AGB-code: 41789549

Rabobank
IBAN
: NL25 RABO 0357 6019 39
t.n.v. De Leerkotte

Aankomst en vertrek

 • Op de dag van aankomst kunt u vanaf 14.00 uur uw verblijf gebruiken.
 • Op de dag van vertrek dient het verblijf om 11.00 uur vrij te zijn.
 • Alleen in overleg kan van bovengenoemde tijden afgeweken worden.
 • Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats.

Ontbijt

 • Het ontbijt wordt, indien deze in de reservering is meegenomen, in overleg tussen 7.00 en 10.00 uur gereserveerd.

Uw verblijf

 • De Leerkotte wordt door meerdere gasten gebruikt. U dient daarom rekening te houden met elkaar.
 • Wanneer er gasten aanwezig zijn die tussen de middag een rust-moment nodig hebben, graag hier rekening mee houden.
 • Geluidsoverlast, met name tussen 22.00 en 07.00 uur, dient te worden voorkomen.
 • Gebruik door derden of verblijf van derden is zonder overleg met de eigenaar niet toegestaan.
 • De buitendeuren zijn tijdens de nacht op slot. Indien u over een sleutel beschikt kunt  altijd met uw sleutel binnen blijven komen. Draai echter bij binnenkomst altijd weer de deur op slot.
 • De toegangsdeur van De Leerkotte is voorzien van een deurautomaat. Wanneer deze is ingeschakeld is mag de deur niet handmatig worden bedient om schade aan de automaat te voorkomen.
 • Wanneer u de gehele Leerkotte heeft afgehuurd kunt u gebruik maken van de keuken en toebehoren. Bij huur van een kamer dient u dit te overleggen met de verhuurder.
 • Koffie en thee is bij de huurprijs inbegrepen.
 • Het is mogelijk om tegen een vergoeding gebruik te maken van lunch en/of diner. Dit graag 24-uur van te voren aangeven zodat hier rekening mee gehouden kan worden.
 • Gebruik van duo-fiets of andere faciliteiten ook graag van te voren aangeven.
 • Kosten voor gebruik electra, gas en water is ook bij de prijs inbegrepen. Wij verzoeken u vriendelijk om hier ‘verstandig’ mee om te gaan.
 • Het gebruik van wifi / internet is gratis. U kunt voor het gebruik van het draadloos internet (wifi) de toegangskode van krijgen.
 • De tv’s in De Leerkotte kunnen alleen worden gebruikt in combinatie met een streamingdienst, zoals npoplus en anderen.
 • Voertuigen kunnen geparkeerd worden op de parkeerplaatsen op het eigen terrein tegenover De Leerkotte, voor zover er ruimte is.
 • Gebruik van de wandelpaden op en rond het terrein van De Leerkotte is toegestaan, maar op eigen risico. Gedurende het hele jaar kunnen er landbouwvoertuigen gebruik maken van de paden om werkzaamheden te kunnen uitvoeren op het land.
 • Afval dient in het vuilnis bakje te worden gedeponeerd. De Leerkotte probeert zoveel als mogelijk afval te scheiden en rekent daarbij op de medewerking van de gasten.
 • De aanwezigheid van verdachte personen onmiddellijk melden bij de eigenaar.
 • Huisdieren zijn in De Leerkotte in overleg toegestaan.
 • Roken in De Leerkotte is niet toegestaan.

Wij wensen u een fijn verblijf toe op De Leerkotte.

December 2022